Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wstępnie planowane nabory!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje, iż nabór konkursowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w zakresie:

- Podejmowania działalności gospodarczej

- Rozwijania działalności gospodarczej

planowany jest na okres  od 8.03.2017r do 24.03.2017r

Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce DZIAŁANIA oraz pod numerem telefonu: 782 783 030 lub 665 403 777.

Poniżej przedstawiamy Lokalne Kryteria Wyboru Operacji:

Załączniki do ogłoszenia:

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.