Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Nabory!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”  informuje, iż nabory na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwój działalności gospodarczej planujemy rozpocząć na początku marca. W lutym będą udostępnione kryteria wyboru operacji gdyż obecnie weryfikuje je Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.Ogłoszenie o naborze wraz z wszystkimi dokumentami do pobrania opublikowane zostanie w połowie lutego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce DZIAŁANIA oraz pod numerem telefonu: 782 783 030 lub 665 403 777.

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.