Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wydarzenia plenerowe i konkurs dla mieszkańców

Pierwsze wydarzenie plenerowe, rozpoczynające cykl imprez miało miejsce w gm. Skomlin w ubiegły weekend. Odbył się tam Festyn Rekreacyjny połączony z X Zlotem Motocyklowym. Tym samym rozpoczęliśmy konkurs dla mieszkańców naszego obszaru w formie krzyżówki dotyczący wiedzy naszym Stowarzyszeniu. Podczas każdej imprezy do wygrania jest rower miejski, aparat oraz 5 piłek do nogi firmy Adidas, replika EURO 2016. Wygranym GRATULEJMY!!!!

 

Kolejny konkurs odbędzie się w gm. Wieluń podczas Dni Wielunia 11 czerwca na Placu Legionów a następnie 19 czerwca w gminie Czarnożyły.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i do wzięcia udziału w konkursie.

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.