Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Lokalna Strategia Rozwoju złożona

Szanowni Państwo, informujemy, że Stowarzyszenie nasze w dniu 30.12.2015 r. złożyło wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2014-2020. Czekamy teraz na ocenienie Strategii przez niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego.                           

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.