Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Podpisanie umów o przyznanie pomocy na Projekty Grantowe

W dniu 8 lipca 2022  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka”, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Wasińską - Prezes Zarządu oraz Panią Annę Nowak- Skarbnika, podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego dwie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.:
 
I. ”Budowa placów zabaw na obszarze LSR”- Nabór 1/2021/G. 
W wyniki realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Stworzenie szerszej oferty turystycznej regionu objętego LSR tj. miejsc rekreacyjnych- placów zabaw na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy
 
Operacja ma na celu wyposażenie 3 grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 91 456,00zł
 
II. "Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"- Nabór 2/2021/G.       
W wyniki realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty  kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR tj. modernizacja 7 świetlic wiejskich na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka", w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.
 
Operacja ma na celu wyposażenie 7 grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 255 779,00zł
 
W dniu 18 sierpnia 2022  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka”, reprezentowana przez Pana Kamila Piekarskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Marcina Kośmidra- Członka Zarządu, podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego dwie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.:
 
I. ”Budowa placów zabaw i siłowni na obszarze LSR ”- Nabór 1/2022/G
W wyniki realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Stworzenie szerszej oferty turystycznej regionu objętego LSR tj. miejsc rekreacyjnych- placów zabaw i siłowni na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy
 
Operacja ma na celu wyposażenie 10 grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 231 985,00zł
 
II. "Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"- Nabór 2/2022/G.
W wyniki realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty  kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR tj. modernizacja 7 świetlic wiejskich na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka", w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.
 
Operacja ma na celu wyposażenie 7 grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 290 124,00zł
 
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.