For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny Projektu Grantowego 6/2019/G - Zachowanie dziedzictwa - nieinwestycyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 5 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego 6/2019/G dotyczącego „Zachowanie dziedzictwa - nieinwestycyjny”,  trwającego w okresie 04.07.2019 r. do 02.08.2019 r.

Rada oceniała wnioski pod względem:

 

- zgodności z celami i wskaźnikami LSR

- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

- zgodności operacji z LSR

- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i złożyć osobiści epod adres: ul. Kilińskiego 23  98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8 - 16.

 

Druk odwołania oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj