For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019

 

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera zapraszamy serdecznie na XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością.

Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszamy też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa.

Chcemy, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy nam jednocześnie aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu. Dlatego liczymy na Państwa obecność.

 

 

 

Drukuj