Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszam na  bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
  • Konsultacje odbędą się: 23 lipca  2019 r. w godz. 12:00 – 14:30, Radio Ziemi Wieluńskiej, Kilińskiego 23, sala przy sekretariacie, II piętro;
Zakres udzielanych konsultacji w ramach  Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:
 
  • dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • fundusze na szkolenia.
Informacje dostępne są również na stronach:  www.rpo.lodzkie.pl,  www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.