Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Szkolenie z wniosku o płatność w zakresie Podejmowania i Rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”  wraz z Zarządem Województwa organizuje szkolenie – warsztaty z zakresu prawidłowego wypełniania wniosku o płatność. Szkolenie dedykowane jest Beneficjentom, którzy podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • Podejmowania działalności gospodarczej
  • Rozwijania działalności gospodarczej

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach, Czarnożyły 48A, 98-310 Czarnożyły.

Uczestnictwo w szkoleniu jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia środków.

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.